Axel & Ari Bareback
John Fucks Justin Bareback
Ryan & Xavier Bareback
Grey Fucks Richie Bareback
Justin & Brad Bareback
Drake Fucks Brad Bareback
Axel Kane Fucks Richie West
Axel Fucks Landon Bareback
Landon Wells & Richie West Raw
Bobby Owens & Landon Wells Raw
Ginger Jock Jacks Off
Jos Fucks Brandon Bareback
Landon & Xavier Bareback
Jared Fucks Xavier Bareback
Danny Cruz & Landon Wells Bareback
Jos & Xavier Bareback
Damien Nichols & Jordan Hart Raw